Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies.

Eshop prodává plavky, plavecké potřeby , brýle na plavaní a čepici

Specializovaný e-shop na plavecké potřeby. Nabízíme plavecké brýle, čepice, plavky a mnoho dalšího. Vše pro vrcholové sportovce, ale i rekreační plavání.

plavecké brýle

plavecké potřeby

plavky

NOVINKY

arr3DovolenáV termínu 15.- 24. 8. 2020 čerpáme dovolenou. Veškeré objednávky budou vyřízeny 25. 8....

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 549 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 5 199 Kč
skladem
naše cena 1 099 Kč
skladem

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů e-shopu

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Mgr. Jan Zikmund,IČ: 03363597, se sídlem Balbínova 386, Příbram 2, 261 01 (dále jen: správce).

Kontaktní údaje správce jsou:

• adresa: Mgr. Jan Zikmund, Balbínova 386, Příbram 2, 261 01

• telefon:+420 777 664 532

• email: zikmundh@seznam.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků

fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity

této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění vaší objednávky.

Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

• váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro

zasílání obchodních sdělení a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s

§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v

případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování (segmentaci či

profilování zákazníků) ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od

ukončení smluvního vztahu),

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,

nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na doručování zboží nebo služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování e-shopu extraswim.cz a další služby v souvislosti s

provozováním e-shopu,

• zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18

GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail

správce uvedený v těchto zásadách.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových

úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

seznámen(a) se zásadami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů

zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto

podmínek vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl(a).

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.